Algemene voorwaarden DE HOFMAKERIJ

Hartelijk dank voor uw stage oproep op onze stage platform.
We gaan direct op zoek naar een geschikte match!

Hieronder zetten wij de afspraken en voorwaarden nog even voor u op een rij. Mocht u nog vragen hebben of vrijblijvend een afspraak willen inplannen, dan horen we dat graag.

Afspraken en voorwaarden bemiddeling

 • DE HOFMAKERIJ bemiddelt voor u zowel meewerk stagiaires alsook afstudeer stagiaires
 • De bemiddeling geschiedt op basis van no-cure-no-pay.
 • De bemiddelingsfee per stagiair bedraagt € 795,- exclusief 21% BTW.
 • Na de stageperiode bent u vrij om de kandidaat een bijbaan aan te bieden of in dienst te nemen zonder bijkomende kosten.
 • De bemiddelingsfee is verschuldigd en opeisbaar zodra tussen de opdrachtgever en een voorgedragen kandidaat een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen dat de kandidaat mag starten.
 • Wanneer de kandidaat onverhoopt niet kan starten, wordt aan DE HOFMAKERIJ gedurende twee weken de mogelijkheid gegeven om alsnog invulling te geven aan de opdracht. Mocht dit niet lukken dan zal DE HOFMAKERIJ de gestuurde factuur voor de bemiddelingsfee crediteren.
 • Mocht u een kandidaat die DE HOFMAKERIJ heeft voorgesteld afwijzen en deze binnen 12 maanden alsnog aannemen, dan bent u DE HOFMAKERIJ alsnog de volledige bemiddelingsfee verschuldigd.
 • Wanneer de opdrachtgever onverhoopt de kandidaat niet kan laten starten, is de bemiddelingsfee onverminderd verschuldigd en opeisbaar, en ontslaat dit de opdrachtgever niet van de ontstane betalingsplicht.
 • De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
 • De aansprakelijkheid van DE HOFMAKERIJ jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst, is behoudens opzet of grove schuld uitgesloten.
 • Op de bemiddelingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Bemiddeling door DE HOFMAKERIJ geschiedt uitsluitend onder de hierboven geformuleerde algemene voorwaarden. Met aanvaarding van de feitelijke uitvoering door DE HOFMAKERIJ aanvaardt u tevens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • In deze algemene voorwaarden wordt DE HOFMAKERIJ verstaan als onderdeel van eenmanszaak METMARIEL.NL te Rotterdam, geregistreerd onder KvK: 77766253.

Met vriendelijke groet,

DE HOFMAKERIJ

Terug naar Plaats een Stage

| Metmariel.nl | T: 06 83605005 | KvK: 77766253 | IBAN: NL76 KNAB 0402 7349 71 | www.dehofmakerij.nl | BTW: NL853181482B01 |

No Internet Connection